Maskiner

 

Vi söker Dumprar A25 Årsmodel från 05 och nyare. Dumprar A35

Bandschaktare D8 fullt utrustade med GPS

Långrävare 25 ton med långsticka

Hjulgrävare för arbete i Storstockholm och Göteborg

 

maila uppgifter och kontakt / referns till info@ekstromsentreprenad.com

Jespher Ekström

Kenneth Fredriksson

070 - 578 68 95

070-653 28 08

0278 - 803 10